Logowanie

Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.guziczek-dodatki.pl

Sklep internetowy działający pod domeną www.guziczek-dodatki.pl prowadzony jest przez Halinę Politańską, prowadzącą Firmę Handlowo-Usługową „Guziczek” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Św. Jadwigi 20. NIP 573-024-17-30. REGON 150286218, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 34920.
tel. +48 34 368-22-51
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 17.00
sobota od godz. 8.00 do godz. 13.00
e-mail: guziczek-dodatki@wp.pl

Słowniczek pojęć
1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.guziczek-dodatki.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
2. Sprzedawca – Halina Politańska prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).W przypadku osób fizycznych mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno hurtową, jak i detaliczną.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) brutto (zawierają podatek VAT) oraz netto (nie zawierają podatku VAT). Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
6. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Zamówione towary są dostarczane przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie.. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Informacje o polityce cenowej znajdują się na stronie Sklepu
9. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie unikalnego loginu (nazwy) i hasła.
10. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np w opiniach o produkcie). Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.
11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne towarów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku, gdy ww. opisy i dane techniczne nie byłyby zgodne z rzeczywistością Kupujący ma prawo odstąpić od umowy (w myśl § 5 Regulaminu) lub do złożenia reklamacji (zgodnie z § 4 Regulaminu).
§ 2
Składanie zamówień
1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, następnie przejść do zakładki „Twój koszyk” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
3. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje:
1) e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia do Sklepu – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia;
2) w ciągu max 3 dni roboczych od złożenia zamówienia – informację e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów. Zamówienie zmienia wówczas status na Realizacja przelew / realizacja pobranie lub realizacja odbiór osobisty.
4. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub e-mailowo.
5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
2) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (pobranie),
3) gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sklepu.
6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
7. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
1) firmą kurierską,
2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.
8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidocznione w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto szczegóły dotyczące tychże kosztów zostały umieszczone w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

9. Kupujący w nie których artykułach posiada podane cenniki produktów jeżeli zdecyduję się na kupno któregoś z wymienionych proszony jest o kontakt e-milowy bądź też telefoniczny.
§ 3
Realizacja zamówień
1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 2000,00 PLN jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50% wartości towaru. W przypadku takich zamówień Sprzedawca ma możliwość zmiany sposobu płatności i dostawy – w uzgodnieniu z Kupującym.
4. W przypadku towarów w statusie „Na zamówienie” realizacja zamówienia możliwa jest dopiero po uzgodnieniu z Kupującym:
1) minimum zamówienia (różne minima dla różnych towarów),
2) ceny,
3) czasu oczekiwania na realizację,
4) sposobu dostawy,
5) dokonania przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50% wartości towaru.
5. Przy każdym towarze podana jest informacja o jego dostępności. W przypadku złożenia zamówienia do godz. 12:00 towary o statusie „Towar dostępny” są dostarczane zazwyczaj w następnym dniu roboczym (maksymalnie ciągu 3 dni roboczych). W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Towary o statusie „Na zamówienie” dostarczane są w terminie uzgodnionym z Kupującym.

6. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
9. Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto na stronie głównej Sklepu (zarejestrowany Kupujący).
10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
§ 4
Reklamacja
1. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu będzie spisanie protokołu reklamacyjnego przez kuriera. Firma Guziczek zastrzega sobie termin 7 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone. Nie przyjmuję reklamacji wysłanych za pobraniem. Reklamacji nie podlegają – niezgodności kolorów z oczekiwaniami.
2.W przypadku uznania reklamacji, koszt wysyłki naprawionego/wymienionego produktu, w ramach reklamacji pokrywa sklep guziczek-dodatki.pl
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji reklamacji poprzez zwrot gotówki, możesz otrzymać od nas również zwrot kosztów wysyłki. Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócona zostanie równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.

3.Aby reklamować kupiony u nas produkt, Kupujący uwzględnia cztery punkty:
1.) Poinformuj nas mailowo o chęci zwrotu towaru: e-mail zatytułuj “reklamacja”, a w jego treści podaj informację o nr zamówienia, nazwie reklamowanego produktu .
2.) Przygotuj przesyłkę.
3.) Wyślij przesyłkę na adres Sklepu guziczek-dodatki.pl ( ul. Św. Jadwigi 20, 42-200 Częstochowa). Jeśli odsyłasz rzeczy delikatne, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu, zwróć uwagę, aby odpowiednio je zabezpieczyć.
4.) Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni. W tym czasie poinformujemy Cię o wyniku procesu reklamacyjnego oraz, jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, o możliwym sposobie i przewidywanym czasie jej realizacji. Czas ten uzależniony jest od specyfiki danej wady i jest ustalany indywidualnie – zawsze staramy się jednak, żeby był on możliwie jak najkrótszy i dogodny dla klienta.

4.Jeżeli otrzymasz inną przesyłkę niż zamówiona– poinformuj nas o tym niezwłocznie za pomocą e-mail, podając w nim numer zamówienia, imię i nazwisko bądź nazwę firmy, co zostało zamówione, a co dostarczone. Następnie odeślij nam błędny towar Pocztą Polską na swój koszt. Koszt przesyłki zwrócony zostanie wpłatą na konto w ciągu 48h od daty otrzymania przesyłki.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów
1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 6
Ochrona danych osobowych i prywatności
1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6. Zapisując się do newslettera w Sklepie użytkownik (Kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
7. Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
8. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera – informując o tym Sprzedawcę.
9. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.guzizek-dodatki.pl (zakładka „Regulamin”).
4. Sklep ma prawo zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Sklep jest w trybie podglądu

Wszelkie prawa zastrzeżone www.guziczek-dodatki.pl
Projekt wykonał: pageart.pl

{nocache:e5e8367d6b169198d77c7c45fe57d195#0}
Sklep internetowy Shoper.pl